Ga naar de inhoud Ga naar de navigatie Ga naar zoeken

Oudercontact en ander minder leuk nieuws

Vlak voor de kerstvakantie begon ging het (eerste voor dit schooljaar!) oudercontact door.

Na onze wrevel over het niet mogen deelnemen aan de openluchtklas had ik contact opgenomen met de kinderrechtencommissaris en zijn mening gevraagd.
Die nam ik uitgeprint mee naar school.
Daarnaast hadden we natuurlijk in ons hoofd onze argumenten zitten: dat naar school gaan voor Liesbeth voornamelijk een sociale functie heeft want dat ze héél graag tussen andere mensen vertoeft, maar dat het cognitieve eerder thuis wordt ingevuld (tijdens de logo bijvoorbeeld). Naar sociale vaardigheden aanleren toe, is meegaan met je klas voor een midweek (zonder ouders of broers en zus) een heel goeie les! Dat zou voor Liesbeth zeker nuttig zijn met het oog op kunnen deelnemen aan kampen van Kazou, enz.

oplichterspraktijken met misbruik van een foto van Liesbeth Het gesprek op school verliep rustig. Er werd door het CLB voorgesteld om een nieuwe afspraak te maken in januari waar we dan samen met de directie het probleem kunnen bespreken. We voelden wel heel duidelijk dat we door een aantal van de aanwezigen werden begrepen, wat ons dus op dit moment doet hopen dat er in januari goede afspraken zullen volgen.

De laatste donderdag van december kregen we telefoon van Stephanie die jaren geleden als studente bij Liesbeth assisteerde. Ze vertelde ons dat ze Liesbeth’s foto op facebook had gezin in een heel rare context. Liesbeth kreeg daar een andere naam en werd gebruikt om donaties te vragen voor een zogenaamd goed doel in Tanger. Een oplichter dus.

We hebben actie ondernomen waarover U alles kan lezen in dit artikel .

3.01.17. Liesbeth . Reageer

Onze wensen!

We hopen van harte dat 2017 voor elk van ons (dus ook voor elk van onze lezers) een vredig, gezond en gelukkig jaar wordt!
Een jaar waarin mooie dromen uitkomen,
waarin we leuke mensen ontmoeten
en waarin we maar héél af en toe een dokter nodig hebben.
Wenskaart voor 2017
Een jaar ook waarin het terreurniveau weer naar een normaal peil zakt,
waarin de vluchtelingenstroom stopt omdat er geen reden meer is om te vluchten.
Een jaar waarin de president van onze vroegere kolonie van zijn brugpensioen gaat genieten en waarin we de goede kanten van Trump leren kennen.

Een jaar waarin we er zijn voor elkaar!

1.01.17. . Reageer

Uitgesloten omwille van haar handicap in een school voor kinderen mét een handicap!

Eind augustus kwam ons min of meer toevallig ter ore dat er eind september een 4- of 5-daagse openluchtklas zou doorgaan voor de leerlingen van de school van Liesbeth.
We vonden het al raar dat we daar nog geen informatiebrief of e-mail over hadden ontvangen, dus nam ik zelf contact op met buso Bernardusdriesprong.

Liesbeth en assistente Sofie Bleek dat er beslist was dat de klas van Liesbeth niet mee mocht gaan. Liesbeth zit in een klasje waar elk van de leerlingen (een zestal) wel veel zorg vraagt. Liesbeth moet bv verluierd worden omdat ze incontinent is. Maar dat wordt voornamelijk door de thuisverpleging gedaan die daarvoor drie maal per dag op school komt.
Ook tijdens een meerdaagse uitstap is thuisverpleging mogelijk. Maar nog makkelijker voor de juffen is het als Liesbeth voor zo’n openluchtklas een pab-assistent of een vrijwillige begeleider meeneemt.
We hebben dat dus aangeboden aan de school!
“Neen, de beslissing is al genomen!” was het antwoord.

Tijdens een bezoek in het nog maar pas gestarte dagcentrum waar onze Wesly een paar dagen per week gaat kwamen we toevallig de coördinator van de OV1-afdeling van de school van Liesbeth tegen. Ik kon het natuurlijk niet laten om nog eens te vragen of Liesbeth niet mee kon, eventueel met een door ons geleverde begeleider. Kon niet!

Omdat de openluchtklas al zo snel doorging hebben we het toen noodgedwongen losgelaten, maar niet zonder het goede voornemen te maken dat we dit tegen volgend schooljaar rechtgezet willen zien. Zeker als de locatie waar de bosklas doorgaat zo toegankelijk is als dit schooljaar!

In de loop van deze eerste schoolmaanden waren er enkele veranderingen bij het personeel (juffen, enz) in de klas van Liesbeth. Die periode was dat ook duidelijk aan haar te merken, ging ze minder graag naar school. Gelukkig is er nu weer wat stabiliteit en kan ze weer met de glimlach vertrekken ‘s morgens.

traplift Thuis is er een hele verbetering gebeurd in functie van Liesbeth door de plaatsing van een traplift. Toen we een zestal maanden geleden zo’n traplift gingen uitproberen in de zorgwinkel vond Liesbeth dat héél griezelig. Gelukkig kennen we haar goed genoeg om te weten dat ze heel snel nieuwe dingen leert en ging de aanvraag bij het VAPH toch door. Sneller dan verwacht was er ook een goedkeuring.
De lift is er dus nu, werd geplaatst tijdens de schooluren wat maakte dat Liesbeth de eerste weken altijd bang was dat die lift (hààr lift!!!) even plots kon verdwijnen als hij gekomen was. Haar eerste vraaggebaar als ze thuiskwam uit school was dan ook steeds of de lift er was! Ze nam zelfs een foto van de traplift mee naar school in haar boekentas!

En de openluchtklas? Dat kaarten we zeker aan op het eerste oudercontact, net voor de kerstvakantie!

30.11.16. . Reageer [2]